ประชุมผู้ปกครอง

วันที่ 22 พฤษภาคม​ 2565 
โรงเ​รียนเทศบาล​ ๔ (วัดคลองเรียน) นำโดยนางฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร​ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อชี้แจงนโยบาย
การจัดการศึกษา และแนวทางการดูแลนักเรียนในด้านการเรียนและความประพฤติภายใต้มาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด