นิทรรศการศิลปะ

วันที่​ 20 พฤษภาคม​ 2565​  
โรงเ​รียนเทศบาล​  ๔ (วัดคลองเรียน)​ ​โดย ผอ. ฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูเข้าร่วมงานนิทรรศการศิลปะ ชุด "เล่าเรื่องเมืองหาดใหญ่" 
และการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "เล่าเรื่องเมืองหาดใหญ่" ณ หอศิลป์นครหาดใหญ่
เฉลิมพระเกียรติฯ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่