้เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่​ 17 พฤษภาคม​ 2565​  
โรงเ​รียนเทศบาล​ ๔ (วัดคลองเรียน) นำโดยนางฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร​ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมต้อนรับ นางบุญสิริ รำจวนจร ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา
สำนักการศึกษา ที่ได้ให้เกียรติมาตรวจเยี่ยม ติดตามความพร้อมการเปิดเรียนแบบ on-site
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา​ 2565​ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด