ประดิษฐ์ผีเสื้อที่ทำจากผ้าปาเต๊ะ

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 
โรงเรียนเทศบาล ๔  (วัดคลองเรียน) โดย นายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ผอ.ฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
ร่วมประดิษฐ์ผีเสื้อที่ทำจากผ้าปาเต๊ะ เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง