วันเทศบาล 24 เมษายน ประจำปี 2565

วันที่ 24 เมษายน 2565 
ภาคเช้า ครูและบุคลากร โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) รับโล่เชิดชูเกียรติ ประเภทบุคลากรดีเด่น
และร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2565 ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
ภาคบ่าย รศ.ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ให้เกียรติร่วมกิจกรรม Big cleaning
กับคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ณ สนามกีฬาจิระนคร