ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม

วันที่ ๔-๕ เมษายน ๒๕๖๕
โรงเรียนเทศบาล๔(วัดคลองเรียน)โดย ผอ.ฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร ผู้อำนวยการสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมการบริหารงานแบบมี
ส่วนร่วมประจำปี​ ๒​๕​๖​๕​​ ณ ห้องประชุมโรงเรียนภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) อย่างเคร่งครัด