คณะครูและตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมชมนิทรรศการวันอนุรักษ์​มรดก​ไทย​

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)โดย ผอ.ฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร ผู้อำนวยการสถานศึกษา
มอบหมายให้คณะครูและตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมชมนิทรรศการ วันอนุรักษ์​มรดก​ไทย​ ประจำปี​ ๒​๕​๖​๕​​ 
ณ ลานจัตุรัสเทศบาลนครหาดใหญ่ ​ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) อย่างเคร่งครัด