พิธีเปิดวันอนุรักษ์​มรดก​ไทย​ ประจำปี​ ๒​๕​๖​๕​​

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ 
โรงเรียนเทศบาล๔(วัดคลองเรียน)โดย ผอ.ฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร ผู้อำนวยการสถานศึกษา
มอบหมายให้คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร เข้าร่วมพิธีเปิดวันอนุรักษ์​มรดก​ไทย​ ประจำปี​ ๒​๕​๖​๕​​ 
ณ ลานจัตุรัสเทศบาลนครหาดใหญ่ ​ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
อย่างเคร่งครัด