ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ป.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

หมายเหตุ: นักเรียนที่สมัครเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2565
จะประกาศรายชื่ออีกครั้งในวันที่ 30 เมษายน 2565