ประกาศ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

เรื่อง การประเมินพัฒนาการนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องสมุดโรงเรียน