ส่งรองผู้อำนวยการฯดำรงตำแหน่งที่โรงเรีนนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)

3 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)
นำโดย นางฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมส่ง นายมนตรี หอพัฒนาวุฒิวงศ์
ไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)