ประกาศรับสมัครนักเรียน ป.1

โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ระหว่างวันที่ 17 มกราคม - 25 มีนาคม 2565