คลิปอวยพรปีใหม่ 2565

ขอเชิญรับชมคลิปอวยพรปีใหม่ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

https://www.youtube.com/watch?v=pT8vtupvYWM