กิจกรรมวันพ่อ online

วันที่ 2-5 ธันวาคม 2564 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) จัดกิจกรรมวันพ่อในรูปแบบ online
- ประดิษฐ์การ์ดอวยพร - ชิ้นงานบูรณาการ - จัดนิทรรศการออนไลน์ - วาดภาพระบายสี