ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)