ยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.1

โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าเรียนต่อ ม.1