รวมพลังล้างเมืองหาดใหญ่

4 มิถุนายน 2564  โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) โดย นางฐิติกาญจน์  คำนึงคุณากร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ร่วมกิจกรรม
"รวมพลังล้างเมืองหาดใหญ่"  ร่วมทำความสะอาดบริเวณทางเท้าหน้าโรงเรียน บริเวณถนนศรีภูวนารถ 
ศูนย์สาธารณสุข และหน้าวัดคลองเรียน  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
ตามนโยบายของพล.ต.ท. สาคร  ทองมุณี  นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่
ชมคลิป https://www.youtube.com/watch?v=V8gxvKhczHM&t=37s