ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าเรียน ม.1
ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ จำนวน 10 คน ดังนี้