ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

ขอแสดงความยินดี กับ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)
ที่สอบเข้า ม.1 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา (ญ.ส.)
โปรแกรมทั่วไป จำนวน 11 คน จากเข้าสอบทั้งหมด 17 คน ดังนี้