ขอแสดงความยินดี กับเด็กชายตฤษนันท์ นุ่นศรี

โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ขอแสดงความยินดีกับเด็กชาย
ตฤษนันท์  นุ่นศรี  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการสอบคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์