ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น

18 มีนาคม 2564  คณะผู้บริหารเทศบาลนครหาดใหญ่ คุณครูและ นักเรียน 
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) เจ้าหน้าที่จากสำนัก/กอง ออกเดินขบวนรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ "เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปรงใส " เส้นทาง
เริ่มจากโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) เลี้ยวขวาเข้าถนนธรรมนูญวิถี
สิ้นสุดที่ตลาดมากินตะ