พิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๙

13 ตุลาคม 2563  คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล
และน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร (รัชการที่ ๙) โดยมี พิธีทำบุญตักบารต  พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม
และ พิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ