พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2563

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ (เย็น) คณะผู้บริหาร และ บุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) เข้าร่วมพิธีถวาย
เครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวง  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่