กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ ปี นำโดย ผอ.นางฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร  รองฯประสิทธิ์ 
ชุษณะวัคคีย์ คณะกรรมการสถานศึกษา บุลากรกร ครู นักเรียน และตัวแทนผู้ปกครอง