กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต

3-7 สิงหาคม 2563  โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) จัดกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต โดยมีกิจกรรมให้นักเรียน
ร่วมสนุก และมอบของรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม