ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 3

บ่ายวันศุกร์ที่ 31กรกฏาคม ๒๕๖๓  ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)
ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมสุขภาพ เทศบาลนครหาดใหญ่ ครั้งที่ 3 "เที่ยวปลอดภัย วิถีใหม่ New Normal 
ณ บริเวณสวนสาธารณะ เทศบาลนครหาดใหญ่