ขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านกรอกแบบสอบถาม

โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่าน ในการกรอกแบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามลิงค์ที่ส่งมาค่ะ https://forms.gle/dAyo5b8vCAqpYeVS7

หรือ QR Code ด้านล่าง