กำหนดเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2

smiley กำหนดเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน 2562 smiley