ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดการกล่าวคำอาราธนาและถวายทานในพุทธศาสนพิธี ระดับประถมศึกษา