นักเรียน ป.4 เข้าร่วมอบรมเสริมทักษะชีวีตป้องกันการจมน้ำในเด็กนักเรียน