วันแม่แห่งชาติ

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้นในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียน