งานวิชาการ กอบกาญจน์ Open House "ฉันเกิดในรัชการลที่ ๙"

ผลการแข่งขัน วาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ (Program Paint) ป.4-6 ในงาน กอบกาญจน์ Open House  ดญ.โฟกัส  เส็นทอง  ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 2   ดญ.ชลธิชา  มูไธสง  ได้เข้าร่วม  การแข่งขัน

ผลการแข่งขันคณิตคิดเลขเร็วระดับประถม ได้เหรียญทองอันดับ๑และเหรียญทองอันดับ๔

ผลการแข่งขัน คัดลายมือภาษาจีน ระดับม.1-3 ในงาน กอบกาญจน์ Open House  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิ