แข่งทักษะวิชาการ

Aug
15

วันที่ 6 สิงหาคม 2565
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)โดย ผอ.ฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา​ ตัวแทนครู และนักเรียนร่วมแข่งขันทักษะงานวิชาการ
ณ โรงเรียน จุราภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช

Posted By admin read more

เดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ป.4-5

Aug
15

วันที่ 4 สิงหาคม 2565
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)โดย ผอ.ฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา​ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และประถมศึกษาปีที่ ๕ ร่วมจัด
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารีณ สวนสาธารณะเทศบาล

Posted By admin read more

กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต

Aug
15

วันที่ 3-4 สิงหาคม 2565
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)โดย ผอ.ฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา​ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู
และนักเรียนร่วมจัดกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต

Posted By admin read more

วันสถาปนาโรงเรียน

Aug
04
วันที่ 2 สิงหาคม 2565
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) นำโดย นางฐิติกาญจน์  คำนึงคุณากร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะผู้บรีหารและบุคลากรทุกท่าน ร่วมจัดกิจกรรม
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 115 ปี และงานเปิดบ้านวิชาการ
โดยมีท่านสัมฤทธิ์  บุญรัตน์ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครหาดใหญ่
เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
Posted By admin read more

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Jul
30

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)โดย ผอ.ฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากรผู้อำนวยการสถานศึกษา​
พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครู
เช้า ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ บริเวณถนนเสน่หานุสรณ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เย็น ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม​ พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Posted By admin read more

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10

Jul
30

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ภาคเช้า โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)โดย ผอ.ฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร ผู้อำนวยการสถานศึกษา
พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา​ คณะครู​ นักเรียน ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน จัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ภาคบ่าย ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกันเก็บขยะบริเวณ
สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่และนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา 1-5
ร่วมกันทำความสะอาดพัฒนาโรงเรียน

Posted By admin read more

กิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย

Jul
25

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) โดย ผอ.ฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนร่วมจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย

Posted By admin read more

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

Jul
01

วันที่ 30 มิถุนายน 2565
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) นำโดย นางฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร 
ผู้​อำนวยการ​สถานศึกษา​ คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
ของลูกเสือเนตรนารี สายชั้น ป.5 ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่

Posted By admin read more

Pages

Subscribe to www.t4wkr.ac.th RSS